Psychiatrická ambulance pro dospělé se zabývá léčbou duševních poruch pomocí farmakoterapie (pomocí léků),  psychoterapie (dosažení optimálního rozvoje osobnosti a zmírnění či úplné odstranění psychických potíží pomocí rozhovoru – přístup KBT) či kombinací obou těchto metod.

Léčba onemocnění:

  • úzkostné poruchy (fobie, panická porucha, sociální fobie, generalizovaná úzkostná porucha, obsedantně-kompulzivní porucha, posttraumatická stresová porucha)
  • poruchy nálady (depresivní porucha, bipolární afektivní porucha)
  • manželské a rodinné problémy
  • poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie)
  • poruchy osobnosti
  • psychotické poruchy (schizofrenie)
  • závislosti na alkoholu, drogách, lécích (ev. kontroly při dodržování abstinence)
  • mentální retardace spojené s poruchami chování
  • poruchy paměti či rozvoj demence (hlavně Alzheimerova demence, vaskulární demence)

Ambulance dále poskytuje konzultace v krizových životních situacích, poradenství v rodinných a vztahových potížích. Pomoc při zvládání nadměrného stresu. Psychiatrické vyšetření pro další specializované lékaře či instituce, pro umístění do domovů pro seniory. Při potřebě odběr biologického materiálu – krev, moč. Odesílání e-receptu je samozřejmostí.

Psychoterapie – přístup kognitivně – behaviorální terapie představuje psychoterapeutický směr, který je v současnosti jedním z nejrozšířenějších psychoterapeutických směrů. Její podstata spočívá v tom, že způsob chování a myšlení, který působí člověku potíže, je naučený, získaný během života a lze jej proto identifikovat a následně odstranit a nahradit užitečnější formou myšlení a chování. Změnu myšlení lze navodit změnou chování