Informace o dosaženém vzdělání

Profesní životopis – MUDr. Rumlová

pracovala 7 let v PN Dobřany, dále 16 let na PK FN Plzeň, z toho 12 let jako vedoucí oddělení PK FN Plzeň, od 6/2015 pracuje v soukromé ambulanci v Rokycanech. Složila atestaci z psychiatrie I. a II. stupeň, atestaci z dětské a dorostové psychiatrie a z psychoterapie se zaměřením na krátkodobou dynamickou psychoanalytickou terapii (katathymně imaginativní psychoterapie) a hypnózu.


Profesní životopis – MUDr. Bečvářová

pracovala 3 roky na psychiatrickém oddělení Nemocnice Klatovy a potom 3 roky na DPK FN Motol, dále 10 let v soukromé psychiatrické ambulanci v Plzni a od 2/2017 v soukromé psychiatrické ambulanci v Rokycanech. Složila atestaci z psychiatrie I. stupně, atestaci z dětské a dorostové psychiatrie a ukončila pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR (dynamická analyticky orientovaná psychoterapie).