Náplň pedopsychiatrie

Psychiatrická ambulance pro děti a adolescenty se zabývá léčbou duševních poruch pomocí farmakoterapie (pomocí léků),  psychoterapie (dosažení optimálního rozvoje osobnosti a zmírnění či úplné odstranění psychických potíží pomocí rozhovoru, relaxačních technik ) či kombinací obou těchto metod.

Léčba onemocnění:

  • úzkostné poruchy (fobie, panická porucha, sociální fobie, generalizovaná úzkostná porucha, obsedantně-kompulzivní porucha, posttraumatická stresová porucha, tikové poruchy, zadrhávání), enuréza, enkopréza
  • porucha pozornosti a aktivity (ADD, ADHD), hyperkinetická porucha chování
  • poruchy nálady (depresivní porucha, bipolární afektivní porucha)
  • poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie)
  • poruchy autistického spektra
  • psychotické poruchy (schizofrenie)
  • mentální retardace spojené s poruchami chování